ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

VI. Zasady współdziałania organów szkoły

§ 20

 1. Organy szkoły współpracują ze sobą poprzez:

  a) przekazywanie wzajemnie ustalonych informacji z obrad i podjętych decyzji dotyczących spraw słuchaczy i szkoły
  b) zapraszanie na swoje obrady przedstawicieli innych organów szkoły
   
 2. Dyrektor szkoły zaproszony na zebranie Samorządu Słuchaczy, zapoznaje się z problemami rozpatrywanymi przez ten organ i udziela pomocy w ich rozwiązaniu.
   
 3. W przypadku zaistniałych konfliktów, dyrektor szkoły ma obowiązek wszechstronnego zbadania danej sprawy, przeprowadzenia mediacji między stronami i rozstrzygnięcia konfliktu zgodnie z zasadami sprawiedliwości, zapewniając możliwość korzystania wszystkich organów z ich uprawnień określonych przepisami.
   
 4. Nauczyciele i słuchacze współdziałaj ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania w następujący sposób:

  a) nauczyciele i opiekunowie zapoznają słuchaczy z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły
  b) zapoznają z kryteriami oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
  c) uczestniczą w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów słuchaczy
   


 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu