ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

IX. Likwidacja szkoły

§ 33
  1. Osoba prowadzący szkołę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.
     
  2. O zamiarze i przyczynach likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę ma obowiązek poinformować słuchaczy, Kuratorium Oświaty, pracowników i organ rejestrujący z co najmniej 6- miesięcznym wyprzedzeniem.
     
  3. W przypadku likwidacji szkoły osoba prowadzący szkołę przekazuje do właściwego Kuratorium Oświaty dokumentację archiwalną przebiegu nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu