ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku  Jednostki modułowe

PROTETYK SŁUCHU 321401
Wykaz modułów -nowa podstawa programowa kwalifikacja MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu - obowiązuje od 01 września 2019 r.
   Nazwa: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Godzin: 30
Prowadzący: mgr Natalia Maleńczyk, lic. Wojciech Zasiadczyk
   Nazwa: Podstawy protetyki słuchu
Godzin: 30
Prowadzący: mgr Anna Leśniewska
   Nazwa: Stosowanie wiedzy z zakresu anatomii , fizjologii i patologii słuchu
Godzin: 55
Prowadzący: dr hab. Artur Lorens, lek. Andrzej Pastuszak, dr Anita Obrycka
   Nazwa: Wykonywanie badań słuchu oraz analizowanie i ocenianie ich wyników na potrzeby protezowania słuchu
Godzin: 145
Prowadzący: dr Lech Śliwa, mgr Edyta Piłka, dr hab. Krzysztof Kochanek, dr hab. Wiesław Jędrzejczak, dr Rafał Milner, mgr Małgorzata Ganc
   Nazwa: Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
Godzin: 210
Prowadzący: (otoplastyka) dr Tomasz Poremski, mgr Ewelina Miśko, mgr Tomasz Mazur, Wojciech Będziński
   Nazwa: Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych
Godzin: 140
Prowadzący: mgr Agnieszka Pankowska, mgr Anna Ratuszniak
   Nazwa: Język obcy zawodowy
Godzin: 30
Prowadzący:

Kompetencje personalna i społeczne, organizacja małych zespołów - te zagadnienia realizowane są w ramach poszczególnych jednostek modułowych.


Praktyka zawodowa 2 tygodnie 80 godz.

Razem 680 godz. plus 80 godz. praktyka = 760 godz.

Aktualizacja: 13-11-2019 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu