ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku  Policealna Szkoła Audiologii

Trwa rekrutacja do Policealnej Szkoły Audiologii.
Czekamy na Twoje zgłoszenie do 15.09.

Zapisz się już dziś!   -  Rejestracja on-linePolicealna Szkoła Audiologii została założona w wrześniu 2007 roku przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
We wrześniu 2007 odbyła się Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w Policealnej Szkole Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Inauguracja miała miejsca w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy (obecnie Światowe Centrum Słuchu) w Kajetanach, gdzie odbyły się również zajęcia w ramach pierwszego zjazdu słuchaczy.

Mamy za sobą 13 pełnych cykli kształcenia zakończonych egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szkołę ukończyło 321 osób, egzamin zewnętrzny zdało 313 co stanowi 97,5%. W czasie naszej działalności udało nam się zbudować "solidną" szkołę o wysokim poziomie nauczania, która cieszy się zaufaniem wśród osób podejmujących kształcenie w zawodzie protetyka słuchu. Przyjeżdżają do nas na zajęcia słuchacze z całej Polski.

Wśród kadry dydaktycznej mamy po przeszkoleniu trzech egzaminatorów.

Od pięciu lat słuchacze kończący szkołę zdają egzamin zawodowy organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w 100%.

Policealna Szkoła Audiologii posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Organem prowadzącym jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Mazowiecki Kurator Oświaty,
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Siedziba Policealnej Szkoły Audiologii:
Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
Kajetany, ul. Mokra 17,
05-830 Nadarzyn.

Szkoła kształci w zawodzie: Protetyk Słuchu – symbol cyfrowy 321401.

Szkoła realizuje modułowy program nauczania– 321401, kwalifikacja MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu.

Cykl kształcenia trwa: 4 semestry.

System kształcenia:
zaoczny dla dorosłych (zjazdy co dwa tygodnie: sobota, niedziela).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Protetyka słuchu z suplementem w języku angielskim honorowanym w państwach U.E.

Atuty Szkoły
  • Zespół wykładowców najwyższej klasy w dziedzinie audiologii pod kierownictwem Prof. dr hab. Henryka Skarżyńskiego.
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje 100% absolwentów.
  • Komfortowe sale wykładowe wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne.
  • Dla słuchaczy udostępniona jest platforma e-learningowa, na której zamieszczane są bieżące informacje oraz materiały dydaktyczne.
  • Praktyka zawodowa odbywa się w gabinetach lekarskich Instytutu.
  • Światowe Centrum Słuchu, gdzie odbywają się zajęcia, usytuowane jest w otoczeniu lasu i pięknego ogrodu.
  • W pobliżu szkoły znajduje się hotel i restauracja. 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu