ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Kontakt 
  Policealna Szkoła Audiologii
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  ul. Mokra 17
05-830 Kajetany, k. Warszawy
Mazowieckie, Polska
korespondencja koniecznie z dopiskiem: Policealna Szkoła Audiologii
  pokój: 2.20
  tel.: 22 356 03 56
  fax.: 22 356 03 67
  e-mail: psa@ifps.org.pl
  www:
Strona PSA: http://www.psa.ifps.org.pl
Portal Edukacyjny http://www.edu.ifps.org.pl
Platforma E-learningowa http://elearning.ifps.org.pl
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  http://ifps.org.pl

   Dyrektor Policealnej Szkoły Audiologii
  mgr Jolanta Purzycka
tel. 608 671 021
 
   Zespół ds. Dydaktyki i Szkoleń:
  szkolenia@ifps.org.pl
  mgr inż. Monika Bombol-Lagha - specjalista ds. nauczania na odległość (administrator Platform e-learningowej, e-mentor)

 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu