ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Rekrutacja do Policealnej Szkoły Audiologii  Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z uprawnieniami Szkoły Publicznej w Kajetanach.

Rekrutacja na kierunek „Protetyk Słuchu” trwa co roku od czerwca do 15 września.

Liczba miejsc ograniczona.
Nauka odbywa się w systemie zaocznym. Edukacja trwa dwa lata i kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nasi absolwenci otrzymują kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu Protetyka Słuchu.

Warunkiem przyjęcia słuchacza do szkoły jest złożenie:
  • świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • podania o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu – protetyk słuchu,
  • 2 szt. fotografii.

Na potrzeby procesu rekrutacji dokumenty można przestać pocztą elekrtoniczną na adres psa@ifps.org.pl.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia dokumentów.


Kontakt:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17
05-830 Kajetany, k. Warszawy
Mazowieckie, Polska
z dopiskiem: Policealna Szkoła Audiologii
tel. 22 356 03 56
kom. 608 671 021
psa@ifps.org.pl lub j.purzycka@ifps.org.pl

Koszt kształcenia za dwa lata (4 semestry) wynosi 7.200 PLN.
Opłaty należy uiszczać z góry za każdy semestr (1800 PLN) do 10.09 (I sem) i do 10.02 (II sem) w każdym roku.

Pliki do pobrania:

   Podanie o  przyjęcie do szkoły  

- Numer konta


 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu