ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku  Policealna Szkoła Audiologii

Policealna Szkoła Audiologii została założona w wrześniu 2007 roku przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
We wrześniu 2007 odbyła się Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w Policealnej Szkole Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Inauguracja miała miejsca w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy (obecnie Światowe Centrum Słuchu) w Kajetanach, gdzie odbyły się również zajęcia w ramach pierwszego zjazdu słuchaczy.

Mamy za sobą 16 pełnych cykli kształcenia zakończonych egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szkołę ukończyło 333 osób, egzamin zewnętrzny zdało 325 co stanowi 97,6%. W czasie naszej działalności udało nam się zbudować "solidną" szkołę o wysokim poziomie nauczania, która cieszy się zaufaniem wśród osób podejmujących kształcenie w zawodzie protetyka słuchu. Przyjeżdżają do nas na zajęcia słuchacze z całej Polski.

Wśród kadry dydaktycznej mamy po przeszkoleniu trzech egzaminatorów.

Policealna Szkoła Audiologii posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Organem prowadzącym jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Mazowiecki Kurator Oświaty,
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Siedziba Policealnej Szkoły Audiologii:
Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
Kajetany, ul. Mokra 17,
05-830 Nadarzyn.

Szkoła kształci w zawodzie: Protetyk Słuchu – symbol cyfrowy 321401.

Szkoła realizuje modułowy program nauczania– 321401, kwalifikacja MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu.

Cykl kształcenia trwa: 4 semestry.

System kształcenia:
zaoczny dla dorosłych (zjazdy co dwa tygodnie: sobota, niedziela).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Protetyka słuchu z suplementem w języku angielskim honorowanym w państwach U.E.

Atuty Szkoły
  • Zespół wykładowców najwyższej klasy w dziedzinie audiologii pod kierownictwem Prof. dr hab. Henryka Skarżyńskiego.
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje 100% absolwentów.
  • Komfortowe sale wykładowe wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne.
  • Dla słuchaczy udostępniona jest platforma e-learningowa, na której zamieszczane są bieżące informacje oraz materiały dydaktyczne.
  • Praktyka zawodowa odbywa się w gabinetach lekarskich Instytutu.
  • Światowe Centrum Słuchu, gdzie odbywają się zajęcia, usytuowane jest w otoczeniu lasu i pięknego ogrodu.
  • W pobliżu szkoły znajduje się hotel i restauracja. 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu