ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku  Program nauczania

Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Wykaz modułów i jednostek modułowych - obowiązuje od września 2019 r.

321401 MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

Symbol jednostki modułowej Wykaz modułów i jednostek modułowych Sem.

Suma godzin

 
MED.05.M1.J.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy   30
MED.05.M2.J1 Podstawy protetyki słuchu I 30
MED.05.M2.J2 Posługiwanie się językiem migowym I 30
MED.05.M2.J3 Sprzedaż i marketing I 10
MED.05.M3.J1 Stosowanie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii słuchu I 55
MED.05.M4.J1 Podstawowa terminologia z zakresu akustyki i psychoakustyki I 15
170
MED.05.M4.J2 Wykonywanie badań słuchu u dorosłych i dzieci II 130
MED.05.M5.J1 Charakteryzuje budowę i działanie aparatów słuchowych II 30
MED.05.M2.J1 Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych II 10
170
MED.05.M5.J2 Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie III 50
MED.05.M5.J3 Produkowanie wkładek i serwisowanie aparatów słuchowych III 40
MED.05.M6.J1 Rozpoznawanie potrzeb pacjenta wymagającego zaopatrzenia protetycznego III 30
MED.05.M6.J2 Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad pacjentem III 35
MED.05.M7 Język angielski zawodowy I 15
170
MED.05.M5.J2 Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie IV 40
MED.05.M5.J3 Produkowanie wkładek i serwisowanie aparatów słuchowych IV 40
MED.05.M6.J1 Rozpoznawanie potrzeb pacjenta wymagającego zaopatrzenia protetycznego IV 30
MED.05.M6.J2 Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad pacjentem IV 45
MED.05.M7 Język angielski zawodowy IV 15
170

Suma godzin: 680

  321401 MED.05. Praktyka zawodowa 2 tyg.
 
MED.05.M8.J1 Wykonywanie badania słuchu u dziecka i osoby dorosłej 35
MED.05.M8.J2 Dobieranie i programowanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie 35
MED.05.M9.J3 Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad pacjentem 10
760

Aktualizacja 27-01-2020 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu