ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku  Jednostki modułowe

PROTETYK SŁUCHU 321401
Wykaz modułów -nowa podstawa programowa kwalifikacja MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu
   Nazwa: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Godzin: 30
Prowadzący: mgr Natalia Maleńczyk, lic. Wojciech Zasiadczyk
   Nazwa: Podstawy protetyki słuchu
Godzin: 30
Prowadzący: dr n. o zdr. M. Zgoda
   Nazwa: Stosowanie wiedzy z zakresu anatomii , fizjologii i patologii słuchu
Godzin: 55
Prowadzący: dr hab. Artur Lorens, lek. Andrzej Pastuszak, dr Anita Obrycka
   Nazwa: Wykonywanie badań słuchu u dorosłych i dzieci
Godzin: 130
Prowadzący: dr n. o zdr. inż. Edyta Piłka, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kochanek, prof. dr hab. n. o zdr. Wiesław Jędrzejczak, mgr Małgorzata Ganc
, dr n. o zdr. Małgorzata Zgoda
   Nazwa: Dobieranie i programowanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie
Godzin: 90
Prowadzący: dr n. o zdr. K. Cywka, mgr A. Sztabnicka
   Nazwa: Podstawowa terminologia z zakresu akustyki i psychoakustyki
Godzin: 15
Prowadzący: dr L. Śliwa
   Nazwa: Charakteryzowanie budowy i działania aparatów słuchowych
Godzin: 30
Prowadzący: W. Będziński
   Nazwa: Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
Godzin: 10
Prowadzący: mgr D. Bebel
   Nazwa: Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad pacjentem
Godzin: 80
Prowadzący: dr n o zdr. Anna Ratuszniak
   Nazwa: Produkowanie wkładek i serwisowanie aparatów słuchowych
Godzin: 40
Prowadzący: mgr T. Mazur
   Nazwa: Rozpoznawanie potrzeb pacjenta wymagającego zaopatrzenia protetycznego
Godzin: 60
Prowadzący: mgr A. Pankowska, dr n. o zdr. M. Zgoda
   Nazwa: Sprzedaż i marketing
Godzin: 10
Prowadzący: dr T. Poremski
   Nazwa: Posługiwanie się językiem migowym
Godzin: 30
Prowadzący: mgr A. Mikusek
   Nazwa: Język obcy zawodowy
Godzin: 30
Prowadzący: mgr A. Bolimowska

Kompetencje personalna i społeczne, organizacja małych zespołów - te zagadnienia realizowane są w ramach poszczególnych jednostek modułowych.


Praktyka zawodowa 2 tygodnie 80 godz.

Razem 680 godz. plus 80 godz. praktyka = 760 godz.

Aktualizacja: 17-06-2021 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu