ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku  Baza szkoleniowa

Duże znaczenie dla efektywnej realizacji procesu szkoleniowego ma nowoczesna baza dydaktyczna Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. W Centrum Edukacyjnym znajdują się:

  • jedyne w Polsce dwa studia multimedialne telepresence;
  • 7 sal konferencyjnych, w których jednorazowo może się szkolić 800 osób na łącznej powierzchni przekraczającej 1200 m2;
  • przestronna powierzchnia wystawowa.

Pomieszczenia są wyposażone w nowoczesne urządzenia audiowizualne i stałe szybkie łącze internetowe. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do telekonferencji, telekonsultacji, telerehabilitacji i e-learningu.

Na potrzeby kursów chirurgicznych dysponujemy również nowoczesną pracownią Anatomii Klinicznej (integralna część Centrum Edukacyjnego) wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń chirurgicznych na utrwalonych i zamrożonych preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych.

  Pracownia Anatomii Klinicznej Głowy i Szyi:

Realizuje działania statutowe Instytutu Fizjologii i Patologii słuchu w zakresie badań nad morfologią struktur głowy i szyi, a w szczególności narządu przedsionkowo narządu przedsionkowo - ślimakowego oraz prowadzi działalność dydaktyczną.
Pracownia jest połączona nowoczesnym systemem audio-video z salami operacyjnymi oraz salami konferencyjnymi. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń chirurgicznych na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. Jednorazowo może się tam szkolić 40 osób. Jest to największa, o tym profilu, pracownia na świecie.

 

Pracownia pełni funkcję przyklinicznego laboratorium naukowego w jego strukturze znajduje się:
  • Pomieszczenie dydaktyczne w pełni przystosowane do prowadzonych zajęć praktycznych z zakresu otochirurgii oraz anatomii głowy i szyi;
  • Pokój Naukowy umożliwiający realizację projektów badawczych Pracowni; Szczegóły na Stronie Instytutu w zakładce Działalność naukowo-badawcza

  Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesne urządzenia audiowizualne oraz systemy transmisji obrazu i dźwięku do Internetu oraz pomiędzy poszczególnymi salami.
Unikalną funkcją jest możliwość transmisji obrazu 3D z sali operacyjnej na salę konferencyjną. Dzięki temu uczestnicy szkoleń z zakresu otochirurgii mogą otrzymywać realny przekaz z pola operacyjnego.

 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu