ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku  Kadra dydaktyczna

Administracja:

mgr Purzycka Jolanta – dyrektor Policealnej Szkoły Audiologii

Zespół ds. Dydaktyki i Szkoleń - szkolenia@ifps.org.pl

mgr inż. Monika Bombol-Lagha - specjalista ds. nauczania na odległość (administrator Platform e-learningowej, e-mentor)

 
Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Kochanek Krzysztof – sekretarz naukowy IFPS
mgr Bebel Dominika
mgr Będziński Wojciech
mgr inż. Bombol-Lagha Monika (e-mentor)
dr Bolimowska Aleksandra
dr n. o zdr. Cywka Katarzyna
mgr Ganc Małgorzata
prof. dr hab. n. o zdr. Jędrzejczak Wiesław
prof.nad.dr hab.n. med. Lorens Artur
mgr Mazur Tomasz
mgr Mikusek Agata
dr n. o zdr. Obrycka Anita
mgr Pankowska Agnieszka
dr n. o zdr. Piłka Edyta
lek. med. Andrzej Pastuszak
dr Poremski Tomasz
dr n. o zdr. Ratuszniak Anna
dr Śliwa Lech
dr n. o zdr. Zgoda Małgorzata


 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu